Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνει, ότι λόγω μη αποδοχής Άδειας Ίδρυσης Φαρμακείου στην Δ.Ε. Ανατολής του Δήμου Ιωαννιτών,
η θέση παραμένει διαθέσιμη.