Σε δεύτερη μοίρα και προτεραιότητα φαίνεται πως περνά η αρχική στόχευση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων στη Διαχειριστική Ενότητα των Ιωαννίνων και της Περιφέρειας Ηπείρου για την αναβάθμιση του βιολογικού στο ΧΥΤΑ Ελληνικού, σε τριτοβάθμιο.
Έπειτα από αρκετές συναντήσεις και αναλύσεις των δεδομένων, για τον βέλτιστο τρόπο αντιμετώπισης των εξαιρετικά άσχημων καταστάσεων που επικράτησαν το φετινό χειμώνα, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, φαίνεται πως η επικρατούσα επιλογή δεν είναι αυτή του τριτοβάθμιου βιολογικού, αλλά της σύνδεσης της εκροής του βιολογικού με το δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΙ.
Επισήμως έχει αναφερθεί ότι εξετάζεται ως δυνατότητα και αυτή η επιλογή, όμως η χθεσινή επίσκεψη στο ΧΥΤΑ Ελληνικού και στην γύρω περιοχή επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό ότι επιλέγεται η λύση του συνδετήριου αγωγού.
Η μεταστροφή από την αρχική επιλογή είναι προφανές ότι οφείλεται στη διαπίστωση πως η λύση της αναβάθμισης του βιολογικού είναι πολύ περισσότερο κοστοβόρα και στη φάση της κατασκευής, αλλά και στη φάση της λειτουργίας. Αντιθέτως, το κατασκευαστικό και το λειτουργικό κόστος στην περίπτωση του αγωγού είναι κατά πολύ μικρότερο και εκτιμάται ότι είναι πολύ περισσότερο εφικτή η κατασκευή του αγωγού και με οικονομικά δεδομένα.
Στην επίσκεψη συμμετείχαν η αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων Τατ. Καλογιάννη, ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Θ. Μπέγκας, ο εκτελεστικός γραμματέας της Περιφέρειας Ηπείρου Δημ. Σιώλος και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν το κλιμάκιο, στο οποίο συμμετείχε και τοπογράφος, έκανε μία αυτοψία και έναν πρώτο έλεγχο στα σημεία από τα οποία μπορεί να διέλθει ο συνδετήριος αγωγός μέχρι το αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΙ στον Κατσικά.
Το εξαιρετικά σημαντικό στην περίπτωση του αγωγού είναι πως δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις, αφού πρόκειται για έργο κοινής ωφέλειας και μάλιστα υπογειοποιημένο.
Σε γραφειοκρατικό επίπεδο θα απαιτηθεί η τυπική αποδοχή της ΔΕΥΑΙ που θα κληθεί να εγκρίνει την σύνδεση του αγωγού, όταν αυτός κατασκευαστεί με το αποχετευτικό δίκτυο στον Κατσικά, όπου ίσως χρειαστεί να δημιουργηθεί ένα μικρό αντλιοστάσιο.
Το κλιμάκιο επισκέφθηκε τέλος και τον ΧΥΤΑ όπου αναμένεται να γίνουν επιπλέον εργασίες το επόμενο διάστημα, προκειμένου να αντληθούν τα νερά από το κύτταρο.
Εκτός από το δεύτερο «φρύδι» που έχει σχεδιαστεί να γίνει για την συγκράτηση των ομβρίων, εξετάζεται και η λύση μίας πρώιμης αποκατάστασης με την τοποθέτηση μίας στεγανής μεμβράνης, στο κάτω μέρος του κυττάρου, έτσι ώστε τα νερά που φτάνουν εκεί να κατευθύνονται άμεσα στον βιολογικό.
Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ από την Ελευθερία